Radni Rady Warszawy 2010-2014

by admin | 2 czerwca 2011 18:11

[1]

Cieciura Adam[2] – Przewodniczący Klubu [3]

e-mail: acieciura@radny.um.warszawa.pl[4]

[5]

Golimont Andrzej[6] – Wiceprzewodniczący Klubu [7]

e-mail: agolimont@warszawa.um.gov.pl[8]

[9]

Piechna-Więckiewicz Paulina[10] – Wiceprzewodnicząca
Klubu 

 

e-mail:ppiechna@radny.um.warszawa.pl[11]

[12]

Legierski Krystian[13]

e-mail: klegierski@radny.um.warszawa.pl[14]

[15]

Marszałek Waldemar [16]

e-mail: wmarszalek@radny.um.warszawa.pl[17]

[18]

Tysiąc Alicja [19]

e-mail: atysiac@radny.um.warszawa.pl[20]

[21]

Wierzbicki Sebastian[22]

e-mail: swierzbicki@radny.um.warszawa.pl[23]

[24]

Żuber Bogdan[25]

e-mail: bzuber@radny.um.warszawa.pl[26]

Endnotes:
 1. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/adam-cieciura/
 2. Cieciura Adam: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/adam-cieciura/
 3. – Przewodniczący Klubu : http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/adam-cieciura/
 4. acieciura@radny.um.warszawa.pl: mailto:acieciura@radny.um.warszawa.pl
 5. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/andrzej-golimont/
 6. Golimont Andrzej: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/andrzej-golimont/
 7. – Wiceprzewodniczący Klubu : http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/andrzej-golimont/
 8. agolimont@warszawa.um.gov.pl: mailto:agolimont@warszawa.um.gov.pl
 9. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/paulina-piechna-wieckiewicz/
 10. Piechna-Więckiewicz Paulina: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/paulina-piechna-wieckiewicz/
 11. ppiechna@radny.um.warszawa.pl: mailto:ppiechna@radny.um.warszawa.pl
 12. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/krystian-legierski/
 13. Legierski Krystian: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/krystian-legierski/
 14. klegierski@radny.um.warszawa.pl: mailto:klegierski@radny.um.warszawa.pl
 15. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/waldemar-marszalek/
 16. Marszałek Waldemar : http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/waldemar-marszalek/
 17. wmarszalek@radny.um.warszawa.pl: mailto:wmarszalek@radny.um.warszawa.pl
 18. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/alicja-tysiac/
 19. Tysiąc Alicja : http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/alicja-tysiac/
 20. atysiac@radny.um.warszawa.pl: mailto:atysiac@radny.um.warszawa.pl
 21. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/sebastian-wierzbicki-wiceprzewodniczacy-rady-m-st-warszawy/
 22. Wierzbicki Sebastian: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/sebastian-wierzbicki-wiceprzewodniczacy-rady-m-st-warszawy/
 23. swierzbicki@radny.um.warszawa.pl: mailto:swierzbicki@radny.um.warszawa.pl
 24. [Image]: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/bogdan-zuber-2/
 25. Żuber Bogdan: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy/bogdan-zuber-2/
 26. bzuber@radny.um.warszawa.pl: mailto:bzuber@radny.um.warszawa.pl

Source URL: http://www.sld.waw.pl/sld-warszawa/nasi-radni/radni-rady-warszawy-2010-2014/