Rada Warszawska SLD zabrała głos w sprawie wyniku wyborczego Sojuszu

by SWierzbicki | 13 października 2011 22:19

W czwartek 13 października odbyło się posiedzenie Rady Warszawskiej SLD. Uczestniczyli w nim m.in.:  posłowie Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska i Ryszard Kalisz, były premier Józef Oleksy a także Marek Balicki.  Przewodniczący warszawskiego Sojuszu Sebastian Wierzbicki przypomniał, że organizacja warszawska SLD już miesiąc temu zabrała krytyczny głos w sprawie sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, lecz został on zlekceważony przez władze krajowe. Krytycznie ocenił sposób kształtowania listy warszawskiej, a zwłaszcza to, że z winy Grzegorza Napieralskiego zabrakło na niej Józefa Oleksego, Wandy Nowickiej czy Roberta Biedronia. Skrytykował również dramatycznie niski poziom środków finansowych przekazanych przez centralę na kampanię wyborczą w Warszawie i brak materiałów wyborczych. Odnosząc się do wyniku wyborów w Warszawie zaproponował powołanie zespołu, który w najbliższym czasie dokona oceny przyczyn słabego wyniku wyborczego w Warszawie i samej kampanii wyborczej w stolicy. Jednocześnie zaproponował projekt uchwały wzywający do: natychmiastowego zwołania Zarządu i Rady Krajowej SLD i podaniu się przewodniczącego Napieralskiego do dymisji, rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w partii zakończonej Kongresem Krajowym najpóźniej 15 grudnia br., sporządzenia sprawozdania z działalności krajowego sztabu wyborczego ze szczegółowym uwzględnieniem zasadności ponoszonych wydatków i wysokości nakładów na poszczególnych kandydatów. Po wystąpieniu przewodniczącego Wierzbickiego rozpoczęła się dyskusja z udziałem gości, w efekcie której podjęta została uchwała, której treść znajdą Państwo poniżej.

Uchwała Rady Warszawskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie wyników wyborów parlamentarnych 2011

Wstępnie i bez niezbędnych, szczegółowych analiz podsumowując wyniki wyborów parlamentarnych 2011 Rada Warszawska SLD jednoznacznie stwierdza, że są one dalece niesatysfakcjonujące i niezadowalające. Kapitał z wyborów parlamentarnych 2007, prezydenckich 2010 i samorządowych 2010 został przez naszą partię roztrwoniony, a nasi dotychczasowi wyborcy gremialnie zasilili elektoraty naszej politycznej konkurencji.

Spadające gwałtownie liczby bezwzględnego poparcia SLD świadczą o błędach na każdym etapie kampanii wyborczej,  począwszy od planowania i konstruowania list wyborczych, samego prowadzenia kampanii wyborczej jak i jej finału. Zastosowane strategie i techniczne sposoby przyciągania uwagi i zdobywania poparcia okazały się dalece nieskuteczne, a propozycje programowe niewyraźne i nieoczywiste. Zabrakło rzeczy najważniejszej tj. lewicowej wyrazistości i spójności, a w przekazie liderów dominowała improwizacja i chaos. W ocenie społecznej dominujące były – pojęcie braku jakiejkolwiek spójnej wizji Państwa i Społeczeństwa, bezideowość, antagonizowanie środowisk lewicowych oraz powszechnie okazywana przez naszych liderów pazerność władzy.

Oceniając wyniki wyborcze jako bardzo złe,  Rada Warszawska Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznaje, że odpowiedzialność za brak planu, przebieg i efekty kampanii wyborczej 2011 ponosi lider partii oraz kierownictwo krajowe partii, jak również Prezydium Klubu Poselskiego poprzedniej kadencji, które de facto stanowiło drugi, nieformalny ośrodek władzy w Partii. To te ciała, jak również Sztab Krajowy i sztaby wojewódzkie, miały w naszej ocenie największy wpływ na przygotowanie założeń kampanii i sposoby jej realizacji. Dlatego uważamy, że to właśnie działalność tych ciał i wydatkowanie partyjnych funduszy powinny zostać poddane szybkiej ocenie i weryfikacji ciał statutowych.

Rada Warszawska Sojuszu Lewicy Demokratycznej wnosi:

Rada Warszawska Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwraca się do organizacji wszystkich szczebli w całej Polsce o poparcie niniejszej uchwały, będącej w naszym przekonaniu jedyną szansą na uzdrowienie sytuacji wewnątrzpartyjnej.

Przewodniczący Rady Warszawskiej SLD

(-) Sebastian Wierzbicki

Source URL: http://www.sld.waw.pl/2011/10/rada-warszawska-sld-zabrala-glos-w-sprawie-wyniku-wyborczego-sojuszu/