SLD Warszawa | Sojusz Lewicy Demokratycznej w Warszawie
     
 
 
 • Nie ma drugiego tak barwnego wydarzenia jak Parada Równości, które promowałoby równość wszystkich, bez względu na orientację seksualną, płeć, wiek, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, czy też wyznanie.
   http://www.sld.waw.pl/2018/06/nie-ma-drugiego-tak-barwnego-wydarzenia-jak-parada-rownosci-ktore-promowaloby-rownosc-wszystkich-bez-wzgledu-na-orientacje-seksualna-plec-wiek-narodowosc-pochodzenie-niepelnosprawnosc-czy-tez/
 • DELEGACJA SLD POD BRAMĄ STRACEŃ I NA PL. GRZYBOWSKIM
   http://www.sld.waw.pl/2018/05/delegacja-sld-pod-brama-stracen-i-na-pl-grzybowskim-2/
 • Delegacja warszawskiej Organizacji SLD wzięła udział w Czarnym Proteście
   http://www.sld.waw.pl/2018/03/delegacja-warszawskiej-organizacji-sld-wziela-udzial-w-czarnym-protescie/
 • 73. ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY
   http://www.sld.waw.pl/2018/01/73-rocznica-wyzwolenia-warszawy/